Absolventi 2015

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2015 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 14 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

 

Češpivo Jakub

přijat na:

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

studuje na:

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

 

Englund Jakob

přijat na:

Wirtschaftsuniversität Wien – Wirtschafts – und Sozialwissenschaften

studuje na:

Wirtschaftsuniversität Wien – Wirtschafts – und Sozialwissenschaften

 

Hlavinková Hana

přijata na:

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií – Ekonomika a management

ČVUT – Fakulta stavební – Civil engineering

ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Aplikace přírodních věd

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – Elektrotechnika, energetika a management

studuje na:

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – Elektrotechnika, energetika a management

 

Hoang Patrik

přijat na:

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Diplomacie

studuje na:

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Diplomacie

 

Chayka Artem

přijat na:

Univerzita Karlova – 1.lékařská fakulta

VŠCHT – obor Výroba a syntéza léčiv

studuje na:

VŠCHT – obor Výroba a syntéza léčiv

 

Michňa Ivan

přijat na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor překladatelství a tlumočnictví Aj a Nj

studuje na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Překladatelství a tlumočnictví Aj a Nj

 

Kaločíková Nicole

přijata na:

VŠCHT – obor Biochemie a biotechnologie

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – obor Biochemie

studuje na:

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – obor Biochemie

 

Melniková Diana

přijata na:

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií – obor Ekonomika průmyslového podniku

Newton College – specializace Globální podnikání a management

studuje na:

Newton College – specializace Globální podnikání a management

 

Schwott Saami Peter

přijat na:

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Česká zemědělská univerzita

VŠCHT – Fakulta chemické technologie – obor Chemie a chemické technologie

studuje na:

VŠCHT – Fakulta chemické technologie – obor Chemie a chemické technologie

 

Stašek Theresa

přijata na:

Soukromá vysoká škola obchodní

Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – obor Kynologie

studuje na:

Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – obor Kynologie

 

Smith David Radoslav

nekonal přijímací zkoušky, v letošním roce nechce nastoupit na žádnou vysokou školu

 

Syrovátková Julia

přijata na:

Univerzita Hradec Králové – obor – Cestovní ruch v německém jazyce

studuje na:

Univerzita Hradec Králové – obor – Cestovní ruch v německém jazyce

 

Vondrášek Václav

přijat na:

Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta – obor Hospodářská a kulturní studia

studuje na:

Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta – obor Hospodářská a kulturní studia

 

Weissová Sabine

přijata na:

Metropolitní univerzita Praha – Mediální studia

studuje na:

Metropolitní univerzita Praha – Mediální studia