Absolventi 2016

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2016 složilo úspěšně maturitní zkoušku 13 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

 

Bergl Cedrik

přijat na:

Ćeská zemědělská univerzita Praha – obor Zahradnictví

studuje na:

pomaturitní studium angličtiny

 

Čapková Julie-Karolína

přijata na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta

studuje na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Duong David

přijat na: – nedodal informace

 

Chlumská Jessica

přijata na:

VŠE – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

studuje na:

VŠE – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

 

Jeřábková Dominika

přijata na:

VŠE – Fakulta financí a účetnictví – obor Finance

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

VŠE – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

studuje na:

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

 

Münichová Lucie

přijata na:

Evropskou dobrovolnou službu k organizaci Deutsche Jugend in Europa do Berlína

 

Nebřenský Matyáš

přijat na:

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – obor Elektrotechnika, energetika a management

studuje na:

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – obor Elektrotechnika, energetika a management

 

Spiesová Kristina

letos nepodávala přihlášku na vysoké školy

 

Šlosarová Dita

přijata na:

Česká zemědělská univerzita v Praze – obor Speciální chovy

studuje na:

Česká zemědělská univerzita v Praze – obor Speciální chovy

 

Špaňhelová Dominika

přijata na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Český jazyk a literatura

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Němčina pro mezikulturní komunikaci

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta – obor Český jazyk a literatura

studuje na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Český jazyk a literatura

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Němčina pro mezikulturní komunikaci

 

Štěpánek Jan

přijat na:

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – obor Elektrotechnika, energetika a management

ČVUT – Fakulta architektury – obor Architektura a urbanismus

studuje na:

ČVUT – Fakulta architektury – obor Architektura a urbanismus

 

Tomešová Adriana

přijata na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Katedra psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta – Katedra psychologie

studuje na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Katedra psychologie

 

Valášková Kateřina

přijata na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

Pražská konzervatoř – obor Harfa

studuje na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

Pražská konzervatoř – obor Harfa