Absolventi 2017

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2017 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 16 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho bylo 10 vyznamenání).

 

Theresa Borůvková:

přijata na:

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Management a marketing

studuje na:

roční pobyt v zahraničí

 

Jan Dolejš:

přijat na:

Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta – obor Informatika

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Elektrotechnika, energetika a management

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Elektronika a komunikace

České vysoké učení technické – Fakulta informačních technologií – obor Informatika

studuje na:

České vysoké učení technické – Fakulta informačních technologií – obor Informatika

 

Alexandra Fedorova:

přijata na:

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

studuje na:

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

 

Tereza Fexa:

přijata na:

Bankovní institut – obor Oceňování majetku

Anglo-American University – obor Business Administration: Marketing and Communications Emphasis

studuje na:

Anglo-American University – obor Business Administration: Marketing and Communications Emphasis

 

Dominik Fischer:

přijat na:

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

studuje na:

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

 

David Gabriel:

přijat na:

České vysoké učení technické – Stavební fakulta – obor Managemnet a ekonomika ve stavebnictví

Česká zemědělská univerzita – Technická fakulta – obor Obchod a podnikání s technikou

Technische Universität Dresden, Fakultät Elektrotechnik, Regenerative Energiesysteme

Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen

studuje na:

Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen

 

Linda Herbstová:

přijata na:

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

studuje na:

Vysoká škola ekonomická -Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

 

Maxim Hof:

přijat na:

Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta – obor Farmacie

studuje na:

Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta – obor Farmacie

 

Gabriela Klemová:

přijata na:

The University of Manchester, History of Art

University of York, Curating and Art History

University of Leeds, History of Art

University of Essex, Art History and Modern Languages (French Language)

University of Bath Spa, History of Art and Design/Publishing

Freie Universität Berlin, Kunstgeschichte Europa und Amerika

Freie Universität Berlin, Publizistik – und Kommunikationswissenschaften

Humboldt-Universität Berlin, Kunstgeschichte

Humboldt-Universität Berlin, Medienwissenschaften

Ludwig-Maximilians-Universität München, Kunstgeschichte

Ludwig-Maximilians-Universität München, Literatur/Sprache/Kultur

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Dějiny umění

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Dějiny křesťanského umění

studuje na:

Freie Universität Berlin, Kunstgeschichte Europa und Amerika

Freie Universität Berlin, Publizistik – und Kommunikationswissenschaften

 

Natálie Odrobinová:

přijata na:  nedodala informace

studuje na:

 

Anna Perchuk:

přijata na:

University of Warwick – obor Politics and International Studies

Loughborough University – obor International Relations

University of Sheffield – obor International Relations and Politics

studuje na:

University of Warwick – obor Politics and International Studies

 

Tomáš Rutrle:

přijat na:

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

studuje na:

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

 

Markéta Slezáková:

přijata na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Psychologie

studuje na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Psychologie

 

Oliver Stříbrný:

přijat na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

Masarykova univerzita – Právnická fakulta – obor Právo

Univerzita Palackého – Právnická fakulta – obor Právo

studuje na:

Masarykova univerzita – Právnická fakulta – obor Právo

 

Claudia – Jana Turková:

přijata na:

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta –  obor Národní hospodářství

Policejní akademii ČR – fakulta Bezpečnostní a právní, obor Kriminologie

Newton College – obor Mediální management

studuje na:

Newton College – obor Mediální management

 

Karolína Vavřichová:

přijata na:

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta potravinářské a biochemické technologie – obor Forenzní analýza

studuje na:

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta potravinářské a biochemické technologie – obor Forenzní analýza