Absolventi 2019

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2019 složilo úspěšně maturitní zkoušku 14 studentů maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho 5 vyznamenání).

 

Petr Berger:

přijat na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta – obor Právo

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta – obor Právo

Masarykova univerzita v Brně – Právnická fakulta – obor Právo

studuje na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

 

David Čapek:

přijat na:

České vysoké učení technické – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – obor Matematická fyzika

České vysoké učení technické – Fakulta elektrotechnická – obor Aplikovaná elektrotechnika

studuje na:

České vysoké učení technické – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – obor Matematická fyzika

 

Monika Fischerová:

přijata na:

Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

České vysoké učení technické – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – obor Jaderná chemie

studuje na:

Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

 

Le Fan Guo:

studuje na:

nultý ročník lékařské fakulty

 

Ondřej Karel:

přijat na:

Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu – obor Management tělesné výchovy a sportu

studuje na:

Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu – obor Management tělesné výchovy a sportu

 

Nikola Meierová:

přijata na:

Univerzita Karlova – Fakulta huminitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Sociologie

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Sociologie a sociální politika

studuje na:

Univerzita Karlova – Fakulta huminitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti

 

Andrea Meyerová:

přijata na:

České vysoké učení technické – Fakulta architektury – obor Architektura a urbanismus

studuje na:

České vysoké učení technické – Fakulta architektury – obor Architektura a urbanismus

 

Jiří Nauš:

přijat na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta – obor Právo

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta – obor Právo

studuje na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

 

Filip Novotný:

přijat na:

Unicorn College – Softwarový vývoj

studuje na:

Unicorn College – Softwarový vývoj

 

Jakub Rutrle:

přijat na:

Policejní akademie České republiky – obor Bezpečnostně právní studia

studuje na:

Policejní akademie České republiky – obor Bezpečnostně právní studia

 

Theresa Ingeborg Stryncl:

přijata na:

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Sociologie

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Sociologie a sociální politika

studuje na:

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti

 

Jan Troníček:

přijat na:

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Královém – obor Všeobecné lékařství

studuje na:

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

 

Anna Velát:

přijata na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Sociální práce

Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta – obor Sociální práce

studuje na:

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Sociální práce

 

Kryštof Zatloukal:

přijat na:

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Ekonomie a finance

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

studuje na:

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Ekonomie a finance