Absolventi 2020

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2020 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 15 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

 

Baranková Johana

přijata na:

Univerzita Karlovu – Pedagogická fakulta – obor Německý jazyk a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

studuje na:

Univerzita Karlovu – Pedagogická fakulta – obor Německý jazyk a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

 

Boué Jonathan

přijat na:

Friedrich-Schiller-Universität Jena, obor: sociologie a dějepis

studuje na:

Friedrich-Schiller-Universität Jena, obor: sociologie a dějepis

 

Čížková Ina

přijata na:

Vysoká škola kreativní komunikace – obor managment v kreativním průmyslu

Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta – obor Inovativní podnikání

studuje na:

Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta – obor Inovativní podnikání

 

Fixová Jana

přijata na:

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

Masarykova univerzita v Brně – Lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

studuje na:

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství

 

Hanušová Marie

přijata na:

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

Vysoká škola ekonomická – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

studuje na:

Vysoká škola ekonomická – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

 

Holub Ondřej

přijat na:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – obor Filozofie-Historie

studuje na:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně na obor Filozofie-Historie

 

Husenica Adam

přijat na:

Friedrich-Schiller-Universität Jena. Obor Sportwissenschaft – Performance and Health

České Vysoké Učení Technické – fakulta dopravní, obor dopravní systémy a technika

Škoda auto Vysoká škola na obor Management obchodu

studuje na:

Friedrich-Schiller-Universität Jena. Obor Sportwissenschaft – Performance and Health

 

Jankovec Filip

přijat na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta – obor Právo

Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta – obor Právo

studuje na:

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

 

Kellenberger Max

přijat na:

Univerzita Karlova – Fakulta filozofická – obor Sociologie

České Vysoké Učení Technické – Fakulta strojní – obor Teoretický základ strojního inženýrství

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH, česky Spolková vysoká technická škola v Curychu) – obor Strojírenství (Maschineningenieurwissenschaften)

studuje na:

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH, česky Spolková vysoká technická škola v Curychu) – obor Strojírenství (Maschineningenieurwissenschaften)

 

Matoušek Ondřej

přijat na:

České vysoké učení technické – Fakulta elektrotechnická – obor Kybernetika a robotika

studuje na:

České vysoké učení technické – Fakulta elektrotechnická – obor Kybernetika a robotika

 

Nebřenský Mikuláš

přijat na:

České vysoké učení technické – Fakulta elektrotechnická – obor Kybernetika a robotika

Technická univerzita v Mnichově –  obor Elektrotechnik und Informationstechnik

studuje na:

Technická univerzita v Mnichově –  obor Elektrotechnik und Informationstechnik

 

Schumann Anika

přijata na:

Technische Hochschule Deggendorf- Angewandte Volkswirtschaftslehre

Technische Hochschule Deggendorf – Angewandte Wirtschaftspsychologie

Univerzita Karlova – Fakulta pedagogická – obor Speciální pedagogika

studuje na:

Technische Hochschule Deggendorf – Angewandte Wirtschaftspsychologie

 

Schürrer Patrik

letos na vysokou školu nenastoupí

 

Švábenická Michaela

přijata na:

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – obor ergoterapie

studuje na:

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – obor ergoterapie

 

Vondrášek Maxim

nedodal informace