Sbírka brýlí

gtmCharita

Poděkování refrakčního centra – mail z 30.8.2016:   Vážená paní ředitelko,   ráda bych Vám i studentům z Vaší školy alespoň touto cestou velice poděkovala za nasbírané brýle pro naši charitativní akci   Je to již více než …

Světový den boje proti AIDS

gtmCharita

Na celém světě si připomínáme 1. prosinec jako Světový den boje proti AIDS. Smyslem je upoutat pozornost k problémům souvisejících s pandemií HIV/AIDS. Dle Světové organizace boje proti AIDS (UNAIDS) má 1. prosinec v letech 2011 – 2015 symbolické téma: …

Sluníčkový den

gtmCharita

Zřizovatelem sbírky Sluníčkový den je Nadační fond Rozum a cit. Jeho hlavním posláním je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče. Již 17 let Nadační fond pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám, …

Český den proti rakovině

gtmCharita

Český den boje proti rakovině má za sebou v květnu 2017 21. ročník. Sbírka má dva hlavní cíle: preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – …

Světluška

gtmCharita

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní …

Úspěchy v roce 2020/2021

gtmÚspěchy

Alžběta Pichová – sekunda, Alžběta Vlková – kvarta, Otto Petr Lippmann – septima Alžběta Vlková z kvarty a Otto Lippmann ze septimy získali 1. místo v Konverzační soutěži v anglickém jazyce a Alžbětě Pichové ze …

Pomozte dětem

gtmCharita

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé ČR. Od roku 1998 …

Adopce na dálku

gtmCharita

Gymnázium Thomase Manna bylo od roku 2006 do roku 2017 zapojeno v projektu Adopce na dálku. Naším adoptovaným dítětem byla dívka z Indie, Joslin d´ Souza, která se narodila v roce 1997. Joslin vyrůstala jen s matkou a podmínky pro život …

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

gtmProjekty

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu …

Wildniscamp am Falkenstein

gtmProjekty

Již po páté pojedou naši terciáni v dubnu 2016 do „kempu v divočině“ (Wildniscamp) k úpatí Sokolího kamene (Falkenstein) ///www.wildniscamp.de/, který se nachází v Bavorském lese nedaleko českých hranic. Obzvláště v posledních letech se jak bavorská, tak česká strana Národního parku …