Absolventi 2020

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2020 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 15 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.   Baranková Johana přijata na: Univerzita Karlovu – Pedagogická fakulta – obor Německý jazyk a společenské vědy se …

Absolventi 2019

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2019 složilo úspěšně maturitní zkoušku 14 studentů maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho 5 vyznamenání).   Petr Berger: přijat na: Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta …

Absolventi 2018

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2018 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 10 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho byla 4 vyznamenání).   Karolína Bendová: studentka nechce zveřejňovat informace   Bulakova Anna: přijata na: Vysoká škola …

Absolventi 2017

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2017 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 16 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho bylo 10 vyznamenání).   Theresa Borůvková: přijata na: Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor …

Absolventi 2016

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2016 složilo úspěšně maturitní zkoušku 13 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.   Bergl Cedrik přijat na: Ćeská zemědělská univerzita Praha – obor Zahradnictví studuje na: pomaturitní studium angličtiny   Čapková …

Absolventi 2015

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2015 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 14 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.   Češpivo Jakub přijat na: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií studuje na: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních …

Absolventi 2014

Vojtěch ReischlAbsolventi

V roce 2014 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 9 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.