Adopce na dálku

gtmCharita

Gymnázium Thomase Manna bylo od roku 2006 do roku 2017 zapojeno v projektu Adopce na dálku. Naším adoptovaným dítětem byla dívka z Indie, Joslin d´ Souza, která se narodila v roce 1997.

Joslin vyrůstala jen s matkou a podmínky pro život a studium neměla vůbec jednoduché. Díky projektu Adopce na dálku mohla Joslin studovat. Pravidelně nás o svých úspěších informovala, zasílala nám výroční vysvědčení a nás mohlo těšit, že díky našemu ročnímu příspěvku měla velkou naději, že bude mít díky vzdělání trochu jednodušší život.

Náklady na rok studia, které by pro její maminku byly nepředstavitelné, byly 4900,- Kč na nižším stupni, 6000,- Kč od jejího postupu do vyššího vzdělávacího stupně. Za peníze, které naši studenti vydělávají sami, většinou formu svačinových dní, mohla Joslin celý rok studovat. Adopce na dálku je jedním z mnoha charitativních projektů našich dětí, přispívá k růstu jejich empatie a sociálního cítění.

V roce 2017 Joslin úspěšně dostudovala a projekt byl ukončen.

Poslední dopis od Joslin:


Fotka Joslin v době, kdy jsme ji adoptovali.