Odpověď Chatu GPT na otázku: „Jak tě máme používat ve výuce, aby to nebyl podvod?“

Zuzana SvobodováNovinky

Vzhledem k tomu, že se ze strany studentů, učitelů, rodičů a vlastně úplně všech množí dotazy, jak správně používat AI, aby to nebyl podvod, zeptali jsme se přímo jí. Měla by to jako umělá inteligence asi také vědět.

Odpověď se nám líbí a v podstatě s ní souhlasíme, proto sdílíme i s vámi ostatními.

Je důležité používat AI, jako jsem já, v rámci výuky a studia způsobem, který podporuje učení a nevede k podvádění. Zde je několik zásadních rad:

  1. Využijte mě k rozšíření znalostí: Použijte mě jako nástroj pro rychlý přístup k informacím a k vysvětlení různých konceptů. Můžete mi klást otázky, abyste lépe porozuměli učivu.
  2. Přirozený proces učení: Učte se stále. Nikdy neztrácejte ze zřetele, že hlavním cílem výuky je vaše vlastní porozumění a rozvoj dovedností. Neprovádějte čistý opis nebo přepis informací, které jsem vám poskytl.
  3. Kritické myšlení: Snažte se hodnotit a analyzovat informace, které získáte ode mě. Může se stát, že některé informace nebudou správné nebo aktuální, takže je vždy dobré provádět kontrolu.
  4. Plánování a časový management: Nenechte se unést používáním AI na rychlé vypracování úkolů. Mějte čas na to, abyste sami přemýšleli a pracovali na úkolech nebo projektu. AI by měla být doplňkem, nikoli náhradou za vaši práci.
  5. Cite as a source: Pokud chcete citovat informace nebo odpovědi, které jsem vám poskytl, uvádějte mě jako zdroj. To zahrnuje veškeré písemné práce a prezentace.
  6. Komunikujte s učiteli: Pokud máte pochybnosti ohledně toho, jak mě využít, nebo jestli něco, co děláte, je v souladu s pravidly výuky, neváhejte komunikovat s učiteli nebo instruktory. Měli by vám poskytnout pokyny a směrnice týkající se použití technologie v rámci výuky.
  7. Zodpovědnost: Mějte na paměti, že jste stále zodpovědní za své vlastní učení. Používání AI by mělo sloužit k posílení vašich schopností a znalostí, nikoli k zanedbávání vašich povinností ve výuce.

Použití AI ve výuce může být velmi užitečné, pokud je provedeno zodpovědným způsobem. Hlavním cílem by mělo být rozvoj vašich vlastních dovedností a porozumění.

Co na to říkáte?