Petr Kolář a Václav Bartuška

gtmNovinky

Petr Kolář a Václav Bartuška přijdou debatovat s našimi studenty, aby děti věděly… Válka na Ukrajině nás silně zasáhla. Mluvíme s dětmi o jejich pocitech, snažíme se jim pomáhat v jejich úzkosti. Stejně jako dospělí chtějí vědět, co se děje. Ale i to co nás čeká, jak se v celé situaci alespoň trochu vyznat. Krom klasické podpory či materiální pomoci jim proto také nabídneme přednášky renomovaných odborníků o situaci na Ukrajině a v Rusku.

Ve čtvrtek tedy na gymnázium přijde pan Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR v USA a v Rusku, který s dětmi bude diskutovat o stávající situaci. A o den později mezi studenty zavítá pan Václav Bartuška, který pracuje jako zvláštní velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti. I on pomůže studentům, kteří se o dění aktivně zajímají, více se zorientovat.

Zároveň děti organizují svoji vlastní pomoc, připravují svačinový den, jehož výtěžek pošlou na pomoc Ukrajině.

Jsme pyšní na své studenty, kteří se zajímají a chtějí pomáhat.