Jugend schreibt

Gymnázium Thomase Manna s Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko již popáté vyhlásila soutěž v kreativním psaní v německém jazyce – Jugend schreibt.

Soutěž realizuje naše škola za finanční podpory odboru školství Magistrátu Hlavního města Prahy.

Díky projektu Jugend schreibt, který vznikl v roce 2009 na půdě gymnázia Thomase Manna, ožívá v textech studentů základních a středních škol nejen německý jazyk, ale také německy psaná próza a poezie. Soutěž v kreativním psaní se snaží o zapojení škol napříč Českou republikou. Ve spolupráci s Goethe-Institutem a německým velvyslanectvím vznikla celá řada vynikajících textů na pestrou škálu témat z per talentovaných studentů. Nejlepší texty se archivují do školní ročenky s cílem zachovat ty nejzajímavější příspěvky z předešlých let soutěže.

Každý účastník se specifickým způsobem učí, co znamená výkon, férovost a vytrvalost, jak důležité, ale i relativní jsou úspěchy, a že při tom všem jde zejména o jedno: být při tom, nevzdávat se a překonávat vlastní hranice. V rámci soutěže probíhají debaty na různých úrovních – od školních kol k republikovému finále, z nichž dva nejlepší debatanté postupují do finále mezinárodního a získávají tak možnost reprezentovat svou zemi a setkat se s debatanty ze zemí ostatních.

Každý rok se sejde spousta moc pěkných soutěžních prací a my oceňujeme snahu studentů. Už se těšíme na další ročník.

Vzhledem k situaci proběhlo letos vyhlášení výsledků online.

Soutěž je otevřená všem žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol, kteří se učí německý jazyk nebo je němčina jejich mateřským jazykem.

K zapojení zveme také všechny učitele německého jazyka a budeme rádi, pokud rozšíří tuto informaci mezi své studenty a povzbudí mladé lidi k vytvoření textů.

Soutěžní kategorie:

  1. 2. stupeň základní školy (němčina jako cizí jazyk)
  2. 2. stupeň základní školy (rodilí mluvčí)
  3. Střední škola (němčina jako cizí jazyk)
  4. Střední škola (rodilí mluvčí)

Rozsah textu: 1 normostrana – tj. 1800 znaků ve formátu MS Word

– texty posuzuje nezávislá porota

– vybraní nejlepší autoři budou pozváni na slavnostní vyhlášení

Vítězové se samozřejmě mohou těšit na zajímavé ceny – čtečky, powerbanky….

Účastí v soutěži a zasláním textů souhlasí autoři s jejich případným publikováním a využitím pro publicitu projektu.

Gymnázium Thomase Manna vyzývá všechny žáky a studenty v České republice, aby neváhali a ukázali světu svůj talent, jelikož soutěž v kreativním psaní jim poskytne jedinečný prostor pro seberealizaci. Každý rok se těšíme na texty, které překvapí nejen obsahem, ale i formou a ukáží krásu německého jazyka.