Škola pro rozvoj bez hranic

Kdo jsme?

Profil školy

Gymnázium Thomase Manna bylo založeno v r. 1995 německou menšinou v České republice s cílem navázat na výuku a výchovu na Základní škole německo-českého porozumění a poskytnout tak jednotné základní a střední vzdělání s němčinou a částečně v němčině od první třídy po maturitu. Od ledna 2022 funguje jako samostatná škola, která je součástí rodiny škol německé národnostní menšiny. Nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací obor.
studenti v hodině

Proč byla naše škola pojmenována po Thomasi Mannovi?

Oslovuje nás především humanistická kulturní tradice v Mannových literárních dílech a jeho pozitivní vztah k české kultuře a k předválečnému Československu. K této tradici se chceme přihlásit a nabízeným vzděláním a výchovou ji na našem gymnáziu dále rozvíjet.
Image

V čem se škola odlišuje od jiných gymnázií?

Gymnázium Thomase Manna vyniká přátelskou atmosférou a schopností přizpůsobit se rozličným vzdělávacím potřebám i malých skupin žáků či jednotlivců. Poskytuje částečně dvojjazyčnou česko-německou výuku. Připravuje žáky na složení jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom II der KMK. Držitelé tohoto diplomu se mohou i s českým maturitním vysvědčením ucházet o studium na univerzitách v SRN a Rakousku za stejných podmínek jako domácí uchazeči. Ve vyšších ročnících si žáci volí část předmětů podle svého studijního zájmu a zaměření.

Škola se každoročně zapojuje do mezinárodní soutěže v argumentaci a debatování v němčině Jugend debattiert international a dosahuje stabilně vynikajícího umístění v rámci České republiky i v mezinárodním finále.

Škola sleduje aktuální trendy a zařazuje je do vzdělávacího programu. Přirozenou součástí výuky je využívání digitálních technologií, zahraniční cesty a partnerství, projektové dny a týdny, co-teaching, setkávání s odborníky a další zážitkové učení se.

Na koho se můžeme spolehnout


Image
MŠMT logo
ZfA logo
SN:LV Logo
Goethe Institut logo
DSZ logo
DEUKS-logo
PF UK
cambridge park - logo

    Ten nejlepší start do života

    Rodilí mluvčí, výjezdy do zahraničí, práce v týmu, projektová výuka.