1N a kvinta: Vídeň

Zuzana Svobodovázahraniční pobyty - rubrika

Vienna Artopolis: Europas Jugend lernt Wien kennen…

Zahraniční výjezd pro studenty kvinty a 1N s názvem „Vienna Artopolis: Mladí Evropané poznávají Vídeň“ je jedinečnou příležitostí prozkoumat Vídeň jako evropské hlavní město. Tento poznávací zájezd je navržen tak, aby studenti získali hlubší vhled do kultury, vědy, politiky, školství a umění v tomto významném evropském městě a to sice prostřednictvím prohlídek, exkurzí a různých interaktivních aktivit. Studenti budou mít možnost navštívit ve Vídni mnoho kulturních památek a institucí.

Pojďme si některé z nich rovnou představit:

Výjezd umožní studentům získat komplexní pohled na Vídeň jako evropské hlavní město a rozšířit své znalosti a perspektivy v daných oblastech. Je to nejen vzrušující dobrodružství, ale také vzdělávací zkušenost, která může studenty obohatit a inspirativně ovlivnit jejich budoucnost.

A vše samozřejmě v němčině!

Informace, fotografie a články z předchozí návštěvy Vídně jsou k dispozici na sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM je paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)