Bammental: Elsenztalschule Bammental

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

Cultural Mosaic: Exploring Czech-German Intercultural Differences

Spolupráce se školou v Bammental začala ve školním roce 2022/23 jako virtuální partnerství a v roce 23/24 se již bude jednat o výměnný projekt pro druhý ročník čtyřletého gymnázia. O podporu projektu budeme opět žádat Česko-německý fond budoucnosti.
Název projektu zdůrazňuje interkulturní rozdíly mezi Českem a Německem a zaměřuje se na vytváření „kulturní mozaiky“.  Cílem projektu je vytvořit průvodce, který bude obsahovat různé umělecké formy, včetně filmů, hudby a dalších kulturních prvků, které pomohou studentům lépe porozumět interkulturním rozdílům.
Projekt je veden v angličtině i němčině.

Bammental je krásné malé město v blízkosti historického Heidelbergu, což je malebné město ležící na břehu řeky Neckar v jihozápadním Německu. Je to místo, které spojuje bohatou historii, vzdělání a přírodní krásy do jedinečného celku. Heidelberg může být zvlášť zajímavý pro mladou generaci z důvodu svého kosmopolitního prostředí a inspirace, kterou nabízí. Je domovem slavné Univerzity Heidelberg, jedné z nejstarších univerzit v Německu. S touto univerzitou naše škola také spolupracuje a nabízí praktikantská místa jejich studentům učitelství.

Webové stránky gymnázia: https://www.elsenztalschule.de/
Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)