Lübeck: Thomas Mann Gymnasium

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

Nobel-Quest: Auf der Suche nach Genialität

Tento projekt realizujeme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti nově od školního roku 2022/2023. Jedná se o našeho školního jmenovce a celkově německé město, které je s osobností Thomase Manna velmi propojeno. Projekt je zaměřen na pátrání po genialitě. Je jasné, že v Lübecku musí být něco magického, když se s ním pojí tolik jmen nositelů Nobelovy ceny.

Připomeňme si některé z nich:

Thomas Mann – Německý spisovatel Thomas Mann získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1929.  Je známý pro svá díla, jako je „Buddenbrookové“ a „Kouzelná hora“ („Der Zauberberg“), která se stala klasikou německé literatury. V románu „Buddenbrookové“ zachytil atmosféru a rodinnou historii města Lübeck, ačkoli se jedná o fikční dílo.

Günter Grass  – Další významný německý spisovatel, který získal Nobelovu cenu za literaturu a měl spojení s městem Lübeck. Günter Grass byl laureátem Nobelovy ceny za literaturu v roce 1999,  byl autorem řady významných děl, včetně slavného románu „Plechový bubínek“ („Die Blechtrommel“), který je považován za jedno z nejvýznamnějších děl německé literatury po druhé světové válce. Jeho díla jsou často známá pro svou literární sílu a kritický pohled na německou společnost a historii.

Wilhelm Conrad Roentgen – V roce 1901 obdržel Wilhelm Conrad Roentgen Nobelovu cenu za fyziku za objev rentgenových paprsků. Roentgen strávil část svého života ve městě Lübeck a jeho výzkum měl hluboký dopad na vývoj medicíny.

Baruch S. Blumberg – Vědec Baruch S. Blumberg, který získal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v roce 1976 za objev viru hepatitidy B, měl rovněž spojení s Lübeckem a jeho výzkum v oblasti infekčních chorob má trvalý vliv na medicínskou praxi.

Ernst Boris Chain – V roce 1945 získal spolu s Howardem Floreyem Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev penicilinu, který se stal základem moderní antibiotické terapie. Ernst Boris Chain se narodil v Berlíně a studoval v Německu, včetně Lübecku, kde získal část svého vzdělání.

Albert Schweitzer – Albert Schweitzer obdržel Nobelovu cenu míru v roce 1952 za své humanitární úsilí a práci jako lékař v africké džungli. I když se narodil v Alsasku, studoval teologii v Lübecku a zde získal doktorát.

Fritz Albert Lipmann – V roce 1953 získal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev koenzymu A a jeho důležitou roli v metabolismu. Fritz Albert Lipmann se narodil v Königsbergu (nyní Kaliningrad, Rusko) a studoval na Lübecké univerzitě.

TMG je partnerskou školou pro kvartu GTM.
Webové stránky gymnázia: https://www.thomas-mann-schule.de/
Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a
sociálních sítích. Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)