Informace k maturitě

Maturitní zkouška


Termíny maturit


Písemné maturity

4. - 22. dubna 2024
Slohové práce z anglického a českého jazyka

Didaktické testy

2. - 6. května 2024

Ústní zkoušky

21. - 24. května 2024
studenti v hodině

Ve školním roce 2023/2024 proběhne maturitní zkouška v klasickém formátu – společná a profilová část.

Společná část

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků).

Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek dle rozhodnutí ředitelky.

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Zkoušky PČMZ se konají následujícími formami:

Kombinovaná forma (písemná zkouška a ústní zkouška) se týká zkoušky z cizího jazyka, který si žák zvolil z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky SČMZ ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí.

Žák má možnost konat jednu vybranou profilovou zkoušku formou maturitní práce s obhajobou. Kritéria maturitní práce jsou stanovena předpisem ředitelky školy

Tato možnost se netýká PČMZ u cizího jazyka, který si žák zvolil v rámci SČMZ. Při podání přihlášky k maturitní zkoušce žák odevzdá také interní dokument s volbou formy PČMZ.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z profilové a společné části. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2023/24.

Termín pro odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období: 1. prosince 2023.

Písemná část maturitní zkoušky je součástí profilové části maturitní zkoušky a bude hodnocena komisí ustanovenou vedením školy.

Uskuteční se v termínu: 4.- 22. dubna 2024.

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: 21. – 24. května 2024.

Image

Profilová maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury. Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz

Maturitní okruhy profilové části

konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Není ti něco jasné ?

Kontaktuj svého učitele
Kontakty na učitele