Informace pro studenty

Seminární a ročníkové práce

studenti v hodině
Důležité informace pro úspěšnou seminární nebo ročníkovou práci

Prostudujte si dobře Vnitřní řád pro seminární a ročníkové práce .  Zvolené téma si zapíšete přímo u vybraného vyučujícího do 30.9.2023. Další důležité termíny naleznete ve Vnitřním řádu.

 • Odkaz na Google Classroom: hlgsmni
 • Seminární dopoledne: 2. 11. 2023
 • Konferenční den: 15. 5. 2024

Kritéria hodnocení seminárního dne:

Známka se určuje na základě naplnění těchto kritérií

 • Správná charakteristika a zdůvodnění volby práce
 • Vhodná práce s odbornými zdroji a AI
 • Správné stanovení cíle práce
 • Správná volba metod/y práce
 • Odevzdání včas

Kritéria hodnocení konferenčního dne:

Známka se určuje na základě těchto kritérií:

 • Správná charakteristika a zdůvodnění volby práce
 • Vhodná práce s odbornými zdroji a AI
 • Správné stanovení cíle práce
 • Správná volba metod/y práce
 • Dosažení a obhajoba výsledků práce
 • Odevzdání včas

Není ti něco jasné ?

Kontaktuj svého učitele
Kontakty na učitele