Školné

Informace o školném ve školním roce 2024/2025

Výše školného je určena na základě rozhodnutí správní rady školy. Platbu školného je možné uskutečnit vždy k 1. září a 1. únoru příslušného školního roku (také lze zaplatit celý školní rok k 1. září).

Informace o platbě:

 • Číslo účtu: 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha
 • Variabilní symbol: naleznete v Žákovské knížce vašeho dítěte

*Bankovní účet je pouze pro platbu školného.

Osmileté gymnázium

 • Prima 60.000,-
 • Sekunda 56.000,-
 • Tercie: 56.000,-
 • Kvarta: 54.000,-
 • Kvinta: 54.000,-
 • Sexta: 52.000,-
 • Septima 47.000,-
 • Oktáva: 45.000,-

Čtyřleté gymnázium

 • 1N: 71.000,-
 • 2N: 69.000,-
 • 3N: 69.000,-
Jsme tady pro vás

Potřebujete se na něco zeptat?

Gymnázium Thomase Manna, z.ú.
Střížkovská 32/27
180 00 Praha 8

+420 283 881 850
gtm@gtmskola.cz