Druhé kolo – 4letý obor

Termín zahájení 2. kola

  • 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

  • do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

  • od 8. do 12. června 2024 – talentové a školní přijímací zkoušky

Další důležité data

  • 18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

KDE se budou konat zkoušky?

  • Školní část přijímacích zkoušek se koná v jednotlivých středních školách, které je vypisují.

Přihláška do 2. kola

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.