Proč studovat na GTM?

Argumenty, které tě nenechají na pochybách
Podívej se na argumenty
Podívej se sám

Co říkají čísla?

0%
úspěšnost u maturit
0%
absolventů pokračuje na VŠ
0%
absolventů je přijato na vybranou VŠ
0%
studentů splní jazykové zkoušky DSD I a DSD II
Image

Škola pro svět plný moderních výzev

Dnešní svět je rychlý, nestálý a propojený. My na Gymnáziu Thomase Manna věříme, že kvalitní vzdělání je ten nejlepší způsob, jak v takovém prostředí obstát. Spolupráce, jazyky, projekty, poznání svých vlastních silných stránek i respekt k sousedům přes hranice - to vše umožní mladým lidem uspět v životě. Poznejte jak vypadá špičková příprava v mezinárodním prostředí, v částečně dvoujazyčné výuce s učiteli, kteří chtějí studenty skutečně pozvednout. Na budoucnost je potřeba se připravovat již dnes.

Jazyky na špičkové úrovni

Bez znalosti jazyků dnes nikdo neuspěje. Proto u nás výuka probíhá částečně německy. Samozřejmostí je také angličtina a další jazyky si studenti mohou vybrat v rámci volitelných předmětů. Navíc u nás učí rodilí mluvčí.

Připravujeme na certifikát Deutsches Sprachdiplom I a II der KMK, díky kterému mohou studenti pokračovat na vysoké škole v Německu nebo Rakousku za stejných podmínek jako rodilí mluvčí. V němčině se utkáváme také v mezinárodních debatních soutěžích. V angličtině si mohou studenti udělat mezinárodně uznávané certifikáty FCE a CAE.

Image
Škola pro rozvoj bez hranic

Prozkoumej všechny důvody

Příprava na vysokou

Na GTM získáš ten nejlepší základ pro přijímačky i studium na vysoké – ať už v Čechách, nebo v zahraničí. Úspěšnost našich absolventů u přijímaček je téměř 100 %.

Jazyková příprava

Můžeš se spolehnout na kvalitní jazykovou přípravu. Výuka probíhá částečně německy, druhým jazykem je angličtina. Učit tě budou rodilí mluvčí.

Prostor pro vlastní rozvoj

Dostaneš prostor rozvíjet své nadání a věnovat se tomu, co tě nejvíc zajímá. Skrze volitelné předměty se můžeš profilovat humanitním i přírodovědným směrem.

Jazykové zkoušky

Studium tě dovede k německým zkouškám DSD I a DSD II. Připravíme tě také na anglické FCE a CAE. Certifikáty, které obdržíš, jsou mezinárodně platné.

Výjezdy do zahraničí

Láká tě zlepšit své jazykové dovednosti v zahraničí?
Vyjeď na stáž, Erasmus nebo výměnný pobyt. Spolupracujeme se školami v Německu a Rakousku.

Inovace

Neustále se snažíme školu zlepšovat – sledujeme novinky, využíváme moderní výukové metody a naši pedagogové se pravidelně vzdělávají.

Rodinná atmosféra

Stavíme na rodinné a přátelské atmosféře. Na škole se všichni známe, a když budeš potřebovat radu, vždy se najde učitel, který ti pomůže.

Osobnostní růst

Klademe důraz na osobnostní rozvoj. Proto získáš dostatek příležitostí poznat sám sebe, rozvíjet své silné stránky, naučíš se zpracovávat své emoce a řešit různé problémy.

Studentské fórum

Dostaneš možnost podílet se na chodu školy – zástupci tříd se pravidelně schází ve studentském fóru.

Bezpečné prostředí

Šikanu ani diskriminaci na škole nenajdeš. Dobře se všichni známe. A když už se nějaký problém objeví, hned ho vyřešíme.

Společné akce

Škola není jen o sezení v lavicích. Často pracujeme na projektech, vyjíždíme na exkurze a pravidelně pořádáme společné akce – třeba lyžařský zájezd nebo školní divadlo.

Adaptační kurz

Z nového kolektivu nemusíš mít strach. Každé září pro prváky pořádáme adaptační kurz, kde se se všemi seznámíš a odneseš si spoustu zážitků.

Soutěže

Máš soutěživého ducha? Ukaž co v tobě je na olympiádách a dalších soutěžích. Poměřit své síly s ostatními můžeš v humanitních i přírodovědných předmětech.

Nadstandardní vybavení

Moderní vybavení je pro kvalitní studium samozřejmostí. Můžeš se těšit na multimediální učebnu, LEGO roboty, interaktivní tabule nebo práci s iPady.
Názory absolventů

Co si myslí o našem gymnáziu ?

Zatloukal - fotka absolventa
"Když se na své studium na GTM podívám zpětně, tak na něm nejvíc oceňuji nejen individuální přístup vyučujících a jejich trpělivost, ale i pocit pro zodpovědnost, který ve mně vyvolávali. Naučil jsem se tak schopnostem jako je prioritizace a time management, které využívám dennodenně nejen na univerzitě, ale i v práci. GTM bylo také hlavním důvodem pro udržení a zdokonalení mých jazykových schopností a hrálo klíčovou roli v životním rozhodnutí vycestovat na rok do Anglie."

- Kryštof Zatloukal, student oboru Ekonomie a Finance UK, Trainee P&G

Image

"Co mi dalo studium na GTM, řekla bych nadhled. Perspektivu v životě, komunikaci, kamarády na celý
život a hlavně německý jazyk, který využívám dodnes velmi aktivně. Díky němčině jsem snadno
získala studijní pobyt ERASMUS na vysoké škole, který jsem absolvovala v malebném německém
městečku Hof. Ze svých znalostí z GTM jsem čerpala celé další studium. Dnes, když se ohlédnu za
studijním životem, neskutečně rychle to vše uteklo a na zážitky, které jsem si odnesla z gymnázia,
budu vždy ráda vzpomínat."

Bc. Julia Syrovátková, absolvent univerzity Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu,
práce asistentka pedagoga na Základní škole něměcko-českého porozumění Thomase Manna.

Image

"Dobrý den! Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti s Gymnáziem Thomase Manna, které jsem
absolvovala před 6 lety. Tato škola mi poskytla mnoho užitečných nástrojů, jak pro osobní, tak pro
profesní život.
Díky německému gymnáziu jsem se naučila být velmi samostatná a zodpovědná, což mi pomohlo při mé
další kariéře v oblasti lidských zdrojů. Navíc, díky skvělé průpravě v jazykových dovednostech, zejména
angličtině a němčině, jsem byla schopna komunikovat s lidmi z různých zemí a získat tak daleko lepší
postavení na mé nynější pozici v HR, jelikož ne každý kolega umí vést pohovory v obou těchto jazycích.
GTM mi také dalo solidní základy v oblasti matematiky a fyziky, což mi velmi pomohlo během mého
studia na vysoké škole. Díky těmto znalostem jsem byla schopna lépe porozumět předmětům jako
statistika a ekonomie, které jsou velmi důležité v oboru lidských zdrojů.
V neposlední řadě, díky svým zkušenostem s organizací školních akcí a projektů jsem se stala lepší v
plánování a organizování vlastních eventů pro mou eventovou agenturu. To mi umožnilo stát se
úspěšnější v oblasti podnikání a poskytnout svým zákazníkům lepší služby.
Myslím si, že Gymnázium Thomase Manna mi poskytlo vynikající základy, které mi umožnily uspět v
různých oblastech mého života. Byla jsem na tuto školu velmi pyšná a vděčná za všechny zkušenosti,
které mi poskytla."

Claudia – Jana Turková, studentka NEWTON University, navazující magisterské studium v oboru Řízení
lidských zdrojů, pracovní pozice HR Consultant v personálně - poradenské společnosti BILLANC Partners
ČR.

Dostálová - fotka absolventky
"​​Gymnáziu Thomase Manna vděčím především za kvalitní výuku němčiny a možnost složit si jazykové certifikáty jak z německého, tak i z anglického jazyka. Ze studia na gymnáziu si odnáším mimo jiné také skvělé zážitky s mými bývalými spolužáky. "

- Lidna Dostálová, absolventka GTM

Image

"​​Jmenuji se Jana Fixová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Stejně jako všichni ostatní studenti gymnázia, i já jsem tehdy stála před
rozhodnutím, kterým směrem se po maturitě vydat. Gymnázium Thomase Manna mi umožnilo
v předposledním ročníku absolvovat dvoutýdenní praktikum v Hamburku, díky kterému se můj
proces rozhodování stal o mnoho lehčí. Kromě příležitosti nahlédnout do světa zdravotnictví, to byla
také jedna z mnoha možností navštívit Německo a zdokonalit si své jazykové schopnosti. Na GTM
bych mimo již zmíněného ráda vyzdvihla kvalitní přípravu na studium na vysoké škole a
všudypřítomnou přátelskou atmosféru.
 "

- Jana Fixová, absolventka GTM

  Naši partneři

  Na koho se můžeme spolehnout

  Image
  MŠMT logo
  ZfA logo
  SN:LV Logo
  Goethe Institut logo
  DSZ logo
  DEUKS-logo
  PF UK
  cambridge park - logo

   Chceš zažít GTM na vlastní kůži?

   Workshopy, experimenty, moderní vybavení i rodilí mluvčí. Zažij atmosféru u nás na škole!
   Přijď na dny otevřených dveří