Erasmus+

gtmProjekty

Opět se nám podařilo uspět s žádostí v rámci programu Erasmus+ (K1) a GTM získalo dotaci v celkové výši 33 890,- EUR na další vzdělávání a mobilitu pedagogů.

Projekt navazuje na úspěšné projektové období 2014-2016.

Během dvou let díky tomu navýšíme hodiny vedené metodou CLIL o 50% a budeme některé předměty učit částečně i v angličtině.

Projektové období 1.9.2017 – 31.8.2019

Děkujeme za finanční podporu

Podařilo se nám uspět s žádostí v rámci programu Erasmus+ K1 a GTM získalo dotaci v celkové výši 32 065,- EUR na další vzdělávání a mobilitu pedagogů.

Projekt byl zaměřen především na zavádění metody CLIL do výuky – tj. rozšíření předmětů vyučovaných částečně v německém jazyce a na zvyšování odbornosti učitelů cizích jazyků.

Projektové období 1.7.2014 – 30.6.2016