Granty

Ladislav Liška Projekty

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003861 „OP JAK – Personální podpora a vzdělávání zaměstnanců na Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je poskytnutí podpory školního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků školy a realizace odborně zaměřeného tematického či komunitního setkání.
Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002234 „Vznik multimediální jazykové učebny a učebny přírodních věd na Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd na Gymnáziu Thomase Manna. To vše s podporou digitálních technologií ve výuce, čímž je podpořena další oblast výuky. Tohoto cíle bude dosaženo skrze zřízení nové multifunkční učebny přírodních věd a nové jazykové učebny. Žáci získané dovednosti a znalosti uplatní nejen při dalším vzdělávání, ve škole, ale i v budoucím pracovním životě.
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 „iKAP II“  je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).
Projekt je zaměřen na poskytování personální podpory, a to školního psychologa, speciálního pedagoga, školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.
Díky projektu jsme také mohli žákům ohroženým školním neúspěchem poskytnout doučování zdarma.