Úspěchy v roce 2017/2018

gtmÚspěchy

Jan Komínek – kvarta B, Anna Giese – kvarta A
Jan Komínek se umístil na skvělém druhém místě a Anna Giese na krásném třetí místě v obvodním kole dějepisné olympiády. Vítězům držíme palce do krajského kola.

Ellen Marie Gröning – tercie, Kamila Halousková – kvinta, Fiona Mohlová – kvinta
Ellen, Kamila a Fiona se zúčastnily soutěže Jugend schreibt a s přehledem obsadily všechna výherní místa v kategorii střední školy – rodilí mluvčí. Výherkyním gratulujeme.