Lyžařský kurz

Místo: Hinterstoder, Rakousko

Datum konání: 28.1. – 2.2. 2024

Cena: 11.100,- Kč

Kapacita kurzu: 50 žáků

Ukončení přihlášek: 31.10. 2023

Platby prosíme zasílat na účet školy 6010171329/0800, jako identifikaci použijte VS žáka
pro platbu školného + „1. platba“ nebo „2. platba“ (pokud budete platit celou částku najednou „1. + 2. platba“).

Podmínky platby:
1. platba - 4.500,- Kč musí být zaplacena nejpozději do 18.10. 2023
2. platba - 6.600 - Kč pak do 7.1. 2024

(V případě neuhrazení 1. platby včas bude přihláška vyřazena a bude doplněn náhradník.)

Image
Souhlas s podáním léků na LV v případě:

- Bolestí břicha - Hylak, Smecta, Černé uhlí
- střevní potíže - Imodium, Endiaron
- zvýšené teploty – Paralen, Ibalgin
- anafylaktické reakce ( potr.alergie projevující se otokem jazyka, svěděním pokožky, rtů, dušností, nevolností…)- Xyzal, Dithiaden
- bolesti v krku - Neoangin, Streptofen, Septolete,Stopangin
- oční potíže - Opthal, Borová voda
- kašel - Stoptusin, Tussin
- rýma – Nasivin
- bolest svalů a kloubů – Voltaren, Ibalgin
- astmatický záchvat - inhalátor
(v případě astmatika, musí mít potřebný inhalátor u sebe a obeznámí s tím zdravotníka, nebo vedoucího LV).

Tímto zplnomocňuji v případě bolestí břicha, zvýšené teploty, bolesti v krku a anafylaktické reakce zdravotníka nebo vedoucí lyžařského výcviku, aby podali jeho dítěti potřebné léky a poskytli vhodnou předlékařskou první pomoc.

Dávkování léků bude provedeno na základě informací v příbalovém letáku, nebo podle
písemných informací od rodičů při převzetí léků u odjezdu.

Žáci by neměli mít u sebe žádné léky. Pokud léky pravidelně užívají, nahlásí tuto skutečnost zdravotníkovi, nebo vedoucí LV.

Souhlasím s převozem mého dítěte do zdravotnického zařízení přistaveným vozidlem.

Zákonný zástupce dítěte souhlasí s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Povinné dokumenty

Zákonný zástupce je povinen odevzdat před odjezdem tyto dokumenty a to do 20.12. 2023:
- posudek o zdravotní způsobilosti
- kopii kartičky pojištěnce
- doklad o cestovním pojištění (doporučujeme i pojištění storna)