Školní poradenské pracoviště a zařízení spolupracující s naší školou

Školní poradenství

Poradenští pracovníci školy

Rychlé kontakty

Image

Školní psycholožka a vedoucí preventivního týmu

Mgr. Michaela Teplá
tepla@gtmskola.cz

Konzultace:
Po a St 9-16hod nebo dle domluvy

Image

Metodička prevence

Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D
dostalova@gtmskola.cz

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

Image

Kariérní poradkyně

Mgr. Jana Šperglová
sperglova@gtmskola.cz

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

Image

Výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Smolková
smolkova@gtmskola.cz

Konzultace:
Individuálně dle předchozí domluvy

O školní psychologické podpoře

Image

Mgr. Michaela Teplá
tepla@gtmskola.cz

Konzultace:
Po a Út 9-16hod nebo dle domluvy

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jsem frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku v Instep. Průběžně absolvuji řadu dalších kurzů a vůbec se stále vzdělávám.

Ve škole jsem k dispozici studentům, rodičům i učitelům. Můžete se na mě obracet například v následujících případech:
 • máte psychické obtíže (např. úzkosti, deprese, stres, obavy, nejistota, ale třeba i jen neurčitý divný pocit)
 • máte starost o někoho blízkého
 • chcete něco posdílet
 • chcete se poradit nebo se na něco zeptat
 • něco Vás trápí, ale úplně nevíte, za kým jít – můžu Vás pomoci nasměrovat
 • zajímá Vás obor psychologie, přemýšlíte o studiu psychologie, rádi byste si půjčili knihu o psychologii

Programy primární prevence

Programy primární prevence jsou ve třídách realizovány přibližně čtyřikrát ročně, časová dotace jednoho programu bývá obvykle 2 hodiny.

Při programech využívám různé aktivity, sdílení, diskuzi, videa atd. Zaměření programů se odvíjí od potřeb a požadavků třídy a třídního učitele a může být například následující:

 • vztahy ve třídě
 • šikana a kyberšikana
 • rozvoj sociálních dovedností
 • stres a psychohygiena
 • duševní zdraví
 • hodnoty, cíle do budoucna
 • sex a partnerské vztahy
 • návykové látky
 • v případě vážného podezření na šikanu může proběhnout screeningový program
 • mnoho dalšího

Poradenská pracoviště

Logopedie poliklinika Čumpelíkova

Psycholožka Mgr. Veronika Veselá
info@logopedie-praha.cz

Telefon: 283 881 332 ,723 448 884, 725 736 363

Poliklinika Čumpelíkova 1764/2
Praha 8 – Kobylisy, 181 00

Psycholožka Mgr. Veronika Veselá
vesela@ppppraha7a8.cz

Telefon: 286 585 191, 286 882 368

Glowackého 549/7
Praha 8, 181 00

On-line schránka důvěry

Na naší škole je k dispozici on-line schránka důvěry. Původní fyzická schránka důvěry funguje samozřejmě i nadále. On-line schránka důvěry má řadu výhod:

 • můžete se do ní dostat i mimo školu
 • vzkaz lze napsat zcela anonymně a i přesto na něj můžeme odpovědět přímo tazateli
 • na odpověď je možné dále reagovat (je to takový anonymní chat)
 • nikdo tě neuvidí vhazovat vzkaz do schránky

Obecné informace o schránce důvěry (otázka zabezpečení apod.) můžete najít na webu projektu. Vzkaz můžete poslat prostřednictvím tohoto odkazu nebo QR kódu.

Image
studenti v hodině

O školním poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště  je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 • ředitelka školy
 • metodička prevence
 • školní psycholožka
 • výchovná poradkyně
 • školní kariérová poradkyně
Generální souhlas s intervencí školního psychologa

Není ti něco jasné ?

Kontaktuj svého učitele
Kontakty na učitele