Vše co potřebuješ vědět

Přijímací řízení

Důležité informace v kostce

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
 Přijímáme
Přijímací zkoušky
Lékařská prohlídka
79-41-K/81
denní studium
8 let
maturitní zkouška
28
79-41-K/41
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
20
Termín a části přijímacího řízení

Osmileté gymnázium

Řádný termín zkoušky

16. dubna 2024
17. dubna 2024

Náhradní termín zkoušky

29. duben 2024
30. duben 2024

Osmileté gymnázium

Části přijímacího řízení

#1 Státní přijímací  zkoušky

První část se skládá ze standartní státní přijímací zkoušky

#2 Písemná zkouška z německého jazyka 

Druhou část přijímacího řízení tvoří pohovor v angličtině či němčině

#3 Portfolio a ústní zkouška

Třetí částí je tvorba portfolia a jeho obhajoba tvořená ústní zkouškou

#4 Plusové body

Pokud máte  splněnou certifikovanou jazykovou zkoušku, tak můžete získat dodatečné body

Osmileté gymnázium

Jak na přijímačky

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 1. března musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Nezapomeň na přihlášce nechat potvrdit od lékaře svoji zdravotní způsobilost studovat vybraný obor - platí pro všechny obory studia na naší škole.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 13. dubna nebo 14. dubna 2023. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. Jestli jdeš na učební obor, nic neřešíš – zkoušku neskládáš.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 3. května 2023. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu přinést do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Image

Dokumenty ke stáhnutí

Pravidla přijímacího řízení

Čtyřleté gymnázium

Řádný termín zkoušky

12. dubna 2024
15. dubna 2024

Náhradní termín zkoušky

29. duben 2024
30. duben 2024

Čtyřleté gymnázium

4 části přijímacího řízení

#1 Státní přijímací  zkoušky

První část se skládá ze standartní státní přijímací zkoušky

#2 Portfolio a jeho obhajoba

Druhou částí je tvorba portfolia 

#3 Pohovor nad portfoliem

Třetí část přijímacího řízení tvoří pohovor angličtině či němčině nad portfliem 

Čtyřleté gymnázium

Jak na přijímačky ve 4 krocích

 • Podej přihlášku

  Nejpozději do 5. května nám musíš odevzdat školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Nezapomeň na přihlášce nechat potvrdit od lékaře svoji zdravotní způsobilost.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Pokud chceš studovat čtyřleté gymnázium, tak budeš skládat přijímací zkoušku mezi 12. a 15. květnem 2023. S sebou si přines výsledky jednotné státní přijímací zkoušky a své portfolio.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš 18. května v 18:00. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na našem webu.

 • Odevzdej Zápisový lístek

  Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek a podepsanou smlouvu, se stáváš studentem. Dokumenty musíš k nám na školu přinést do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Image

Kde odevzdat přihlášku a zápisový lístek?

Gymnázium Thomase Manna, z.ú.
Střížkovská 32/27
180 00 Praha 8

+420 283 881 850
gtm@gtmskola.cz

Už víš, že je GTM tvoje budoucnost?

Přijď se podívat na den otevřených dveří!
Zobrazit termíny