Vše co potřebuješ vědět

Přijímací řízení

Důležité informace v kostce

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
 Přijímáme
Přijímací zkoušky
Lékařská prohlídka
79-41-K/81
denní studium
8 let
maturitní zkouška
28
79-41-K/41
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
20
Termín a části přijímacího řízení

Osmileté gymnázium

Řádný termín zkoušky

1. kolo státní části přijímacích zkoušek 
16. dubna 2024
17. dubna 2024

1. kolo školní části přijímacích zkoušek 
22. dubna 2024
23. dubna 2024

2. kolo přijímacích zkoušek
od 8. do 12. června 2024

3. kolo přijímacích zkoušek
od 25. června

Náhradní termín zkoušky

Náhradní termín 1. kola
29. duben 2024
30. duben 2024

Osmileté gymnázium

Části přijímacího řízení

#1 Státní přijímací  zkoušky

První část se skládá ze standardní státní přijímací zkoušky

#2 Písemná zkouška z německého jazyka 

Druhou část přijímacího řízení tvoří pohovor v angličtině či němčině

#3 Portfolio a ústní zkouška

Třetí částí je tvorba portfolia a jeho obhajoba tvořená ústní zkouškou

#4 Plusové body

Pokud máte  splněnou certifikovanou jazykovou zkoušku, tak můžete získat dodatečné body

Osmileté gymnázium

Jak na přijímačky

 • Podej přihlášku

  Tu můžeš odevzdat třemi způsoby: 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému. 3. Papírovou přihláškou s přílohami. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Přihlášku do prvního kola přijímacích zkoušek musíš podat nejpozději do 20. února 2024 musíš odevzdat přihlášku ke studiu. 2. kolo přijímacích zkoušek je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí. Ve druhém kole budou zohledněny výsledky z jednotné přijímací zkoušky z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%). Termín pro odevzdání přihlášky do druhého kola je 24. května 2024. Vypsání 3. a dalších kol je v kompetenci škol, pokud bude volná kapacita. O případném vypsání a podávání přihlášek budete informováni na webu školy po vyhodnocení druhého kola přijímacích zkoušek.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku v prvním kole 16. dubna nebo 17. dubna 2024. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. 2. kolo přijímacích zkoušek bude probíhat od 8. do 12. června 2024. Třetí kolo, pokud bude vypsáno, se může konat od 25. června 2024. Přesné termíny včas upřesníme. Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole. Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy. Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují. Termíny ještě upřesníme, jakmile budeme mít přesné informace z Mšmt. Nezapomeň si na ně ale přinést připravené portfolio.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů v prvním kole se dozvíš 15. května 2024 ve druhém kole 21. června 2024. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a také na webu centrálního systému.

 • Odvolání

  V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

 • Vzdání se přijetí v 1. kole

  Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol. Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Image

Dokumenty ke stáhnutí

Pravidla přijímacího řízení

Čtyřleté gymnázium

Řádný termín zkoušky

1. kolo státní části přijímacích zkoušek 
12. dubna 2024
15. dubna 2024

1. kolo školní části přijímacích zkoušek 
22. dubna 2024
23. dubna 2024

2. kolo přijímacích zkoušek
od 8. do 12. června 2024

3. kolo přijímacích zkoušek
od 25. června

Náhradní termín zkoušky

29. duben 2024
30. duben 2024

Čtyřleté gymnázium

4 části přijímacího řízení

#1 Státní přijímací  zkoušky

První část se skládá ze standardní státní přijímací zkoušky

#2 Portfolio a jeho obhajoba

Druhou částí je tvorba portfolia 

#3 Pohovor nad portfoliem

Třetí část přijímacího řízení tvoří pohovor angličtině či němčině nad portfliem 

Čtyřleté gymnázium

Jak na přijímačky ve 4 krocích

 • Podej přihlášku

  Tu můžeš odevzdat třemi způsoby: 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému. 3. Papírovou přihláškou s přílohami. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Přihlášku do prvního kola přijímacích zkoušek musíš podat nejpozději do 20. února 2024 musíš odevzdat přihlášku ke studiu. 2. kolo přijímacích zkoušek je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí. Ve druhém kole budou zohledněny výsledky z jednotné přijímací zkoušky z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%). Termín pro odevzdání přihlášky do druhého kola je 24. května 2024. Vypsání 3. a dalších kol je v kompetenci škol, pokud bude volná kapacita. O případném vypsání a podávání přihlášek budete informováni na webu školy po vyhodnocení druhého kola přijímacích zkoušek.

 • Přijď na přijímací zkoušku

  Jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole budeš skládat 12. dubna nebo 15. dubna 2024. Pokud se nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. 2. kolo přijímacích zkoušek bude probíhat od 8. do 12. června 2024. Třetí kolo, pokud bude vypsáno, se může konat od 25. června 2024. Přesné termíny včas upřesníme. Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole. Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy. Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují. Termíny ještě upřesníme, jakmile budeme mít přesné informace z Mšmt. Nezapomeň si na ně ale přinést připravené portfolio.

 • Zveřejnění výsledků

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů v prvním kole se dozvíš 15. května 2024 ve druhém kole 21. června 2024. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a také na webu centrálního systému.

 • Odvolání

  V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

 • Vzdání se přijetí v 1. kole

  Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol. Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Image

Kde odevzdat přihlášku a zápisový lístek?

Gymnázium Thomase Manna, z.ú.
Střížkovská 32/27
180 00 Praha 8

+420 283 881 850
gtm@gtmskola.cz

Už víš, že je GTM tvoje budoucnost?

Přijď se podívat na den otevřených dveří!
Zobrazit termíny