Jugend debattiert international

Debata jako základ demokracie

Kvalitní debaty jsou předpokladem živoucí demokracie a úspěšného lidského soužití v rámci Evropy. Debaty nám dávají odpovědi na otázky, které se objevují všude možně: v rodině, v pracovním povolání, v politice. Debatovat znamená zaujímat postoje, předkládat argumenty, vyjadřovat kritiku – společně i proti sobě. Kdo chce správně debatovat, musí se umět precizně vyjadřovat, ale také musí umět správně naslouchat.
Image
Image

Zlepšování argumentačních i jazykových dovedností

Jugend debattiert international (Mezinárodní debaty mládeže) je soutěžní projekt, kterého se v současné době účastní žáci středních škol z 8 zemí střední a východní Evropy. Umožňuje mladým lidem kriticky se vypořádat s aktuálními politicky a společensky relevantními otázkami a přispívá tak k politickému vzdělávání ve střední a východní Evropě. Žáci se učí stručně a precizně formulovat a za pomoci vhodných argumentů kvalitně obhajovat a zastávat názory a stanoviska, navzájem se poslouchat, stejně jako pohotově a relevantně reagovat na vyjádření ostatních debatantů. Debatování v němčině zlepšuje jazykové a rétorické schopnosti účastníků, posiluje jejich jazykovou jistotu a napomáhá zapojení do výuky.

Překonávání hranic

Každý účastník se specifickým způsobem učí, co znamená výkon, férovost a vytrvalost, jak důležité, ale i relativní jsou úspěchy, a že při tom všem jde zejména o jedno: být při tom, nevzdávat se a překonávat vlastní hranice. V rámci soutěže probíhají debaty na různých úrovních – od školních kol k republikovému finále, z nichž dva nejlepší debatanté postupují do finále mezinárodního a získávají tak možnost reprezentovat svou zemi a setkat se s debatanty ze zemí ostatních.

Image

Naše úspěchy

 • V roce 2020 se Jan Michňa probojoval do republikového finále, kde získal krásné druhé místo. Debaty tentokrát probíhaly online.
 • V roce 2019 se Marek Nerad zúčastnil republikového semifinále soutěže Jugend debattiert international. Mezi nejlepšími osmi mladými debatanty České republiky Marek prokázal své dovednosti a skvěle reprezentoval naši školu.
 • V roce 2017 se Andrea Meyerová s velkým úspěchem dostala až do republikového semifinále soutěže Jugend debattiert international, tedy mezi 8 nejlepších debatujících v celé České republice. V závěrečné debatě, která byla velice náročná, projevila Andrea veškerou snahu včetně svých argumentačních schopností. Bohužel se však dále nedostala, ale pro nás odcházela jako vítěz.
 • V roce 2016 Nela Čížková postoupila do republikového semifinále soutěže Jugend debattiert international. Svou pečlivou přípravou a aktivní účastí v obou pátečních debatách si Nela po právu zajistila účast mezi osmi nejlepšími mladými debatantkami a debatanty celé České republiky pro letošní rok.
 • V roce 2015 obě zástupkyně GTM Gabriela Klemová a Dominika Špaňhelová patří mezi čtyřmi nejlepšími debatanty České republiky. Prodebatovaly se až do českého finále Jugend debattiert international.
 • V roce 2014 vyhrál Ivan Michňa republikové finále a v mezinárodním finále obsadil krásné 4. místo
 • V roce 2013 obsadila Alisa Sergiyenko 2. místo v republikovém i mezinárodním finále
 • V roce 2011 se Jana Šabatková zúčastnila republikového finále
 • V roce 2010 se Nicolette Vandasová zúčastnila republikového finále
 • V roce 2010 se Jitka Rutrlová stala vítězkou 3. mezinárodního finále
 • V roce 2008 zvítězil v republikovém finále Petr Garaj
 • V roce 2006 vyhrála Aneta Kasalová republikové finále