Granty

Ladislav LiškaProjekty

Projekt č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003861 „OP JAK – Personální podpora a vzdělávání zaměstnanců na Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je poskytnutí podpory školního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků školy a realizace odborně zaměřeného tematického či …

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

gtmProjekty

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu …

Wildniscamp am Falkenstein

gtmProjekty

Již po páté pojedou naši terciáni v dubnu 2016 do „kempu v divočině“ (Wildniscamp) k úpatí Sokolího kamene (Falkenstein) ///www.wildniscamp.de/, který se nachází v Bavorském lese nedaleko českých hranic. Obzvláště v posledních letech se jak bavorská, tak česká strana Národního parku …

Prevence bez hranic

gtmProjekty

Naše gymnázium se zapojilo do dlouhodobého projektu přeshraniční prevence drogové kriminality- Prevence bez hranic. Jde o projekt mezinárodní, kterého se účastní gymnázium v Marienbergu, školy z Ústí nad Labem a Mostu a naše gymnázium. Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti. Ve škole …

Europass

gtmProjekty

Od školního roku 2014/2015 dostávají naši absolenti kromě „klasického“ vysvědčení také tzv. dodatek k osvědčení EUROPASS. je doklad připojený k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce) je vydáván v českém a cizím jazyce podle výběru držitele …

Projekty realizované ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti

gtmProjekty

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti realizujeme na našem gymnáziu šest projektů. Výměnný projekt s gymnáziem v Neumarktu Výměnný projekt s gymnáziem v Höxteru Pracovní praktikum a výměnný projekt s gymnáziem v Hamburku Výměnný projekt s gymnáziem ve Freiburgu Výměnný projekt s gymnáziem v Drážďanech Kafkatag s gymnáziem …

Erasmus+

gtmProjekty

Opět se nám podařilo uspět s žádostí v rámci programu Erasmus+ (K1) a GTM získalo dotaci v celkové výši 33 890,- EUR na další vzdělávání a mobilitu pedagogů. Projekt navazuje na úspěšné projektové období 2014-2016. Během dvou let díky tomu navýšíme hodiny …