Prevence bez hranic

gtmProjekty

Naše gymnázium se zapojilo do dlouhodobého projektu přeshraniční prevence drogové kriminality- Prevence bez hranic. Jde o projekt mezinárodní, kterého se účastní gymnázium v Marienbergu, školy z Ústí nad Labem a Mostu a naše gymnázium. Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti.

Ve škole nyní působí tým studentů, kteří na celém projektu aktivně pracují a svoje poznatky a informace pak předávají ostatním spolužákům. Zástupci týmu byli proškoleni v Ústí nad Labem, na Krajském ředitelství Policie, jejíž pracoviště si jako bonus mohli důkladně prohlédnout.

Leitmotivem celého projektu je získávání odborných kompetencí, rozvoj jazykových kompetencí, informační kampaň, posílení sebevědomí mladých lidí a samozřejmě vzájemná spolupráce. Týmy studentů následně vytvoří dotazníky, kterými se pokusí zmapovat situaci na svých školách. Zároveň pracují na přípravě veletrhu preventivních aktivit, který se bude konat na jaře v naší škole.

Zapojení studentů do řešení protidrogové problematiky se jeví jako velmi potřebné, studenti sami se nabízené příležitosti chopili s velkým zájmem a přesto, že je čeká rok intenzivní práce, pustili se do projektu s energií a se zájmem.

Ve dnech 13.-15. dubna 2015 proběhne v našem multimediálním centru v rámci tohoto projektu Veletrh protidrogových aktivit, za účasti všech tří škol, spolupracujících organizací a návštěvy Drop in i léčebny Bohnice.

Projekt „Přeshraniční prevence drogové kriminality – Prevence bez hranic“ v rámci Česko-německého fondu budoucnosti

Německý název projektu:

Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)

Projekt je zpracován na téma roku, vyhlášené Česko-německým fondem budoucnosti.

Téma roku 2014: 

Společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření společné mezinárodní platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi českými a německými studenty a odborníky, s důrazem na preventivní aktivity týkající se drogové problematiky. Situace na poli drogové problematiky a kriminality z ní plynoucí je tak hrozivá, že je nutné začít urychleně pracovat nikoliv pouze s obecnými metodami prevence, které již stávající hrozivou situaci nedokážou změnit, ale zejména s konkrétními aktivitami žáků a studentů, tak, aby se sami stali aktéry řešení dané problematiky v podobě jejich konkrétního zapojení do aktivit, které by pomohly tuto situaci změnit. Spolupráce studentských týmu na obou stranách česko- německé hranice bude postavena na realizaci společných setkání a workshopu, cílem kterých bude mimo navázání kontaktů zejména prohloubení poznání všech studentů o reálném prostředí fungování policejních útvarů v boji proti konzumu i obchodu s drogami, budování povědomí o společné vzájemné spolupráci těchto policejních útvarů tak, aby se studentům maximálně přiblížila realita práce policie a dalších záchranných složek, které se snaží o nalezení cesty z této krajně nebezpečné situace v českoněmeckém příhraničí. Hlavním cílem projektu pak bude na základě poznání a povědomí studentů o dané problematice jejich samotné a konkrétní zapojení do řešení dané problematiky. Všechny zkušenosti studenti popíšou v závěrečné publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

Partner projektu: Gymnasium Marienberg a Gymnázium Thomase Manna v Praze

Spolupracující organizace: Policie ČR, KŘP v Ústí nad Labem a Polizeidirektion Chemnitz – policie na saské straně, GŘ vězeňské služby ČR, Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, LandesZeitung, Mostecký deník, Věznice Bělušice atd.