Zuzana Svobodová

Zuzana Svobodovázaměstnanci

Vysokoškolské vzdělání

 • 2018-2019: European School of Business & Management: Doctor of business administration
 • 2012-2016: Pedagogická fakulta UK: Doktorské studium, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
 • 2012-2017: Pedagogická fakulta UK: Speciální pedagogika.
 • 1996-2002: Pedagogická fakulta UK: Učitelství německého a francouzského jazyka pro SŠ a ZŠ

Další vybrané odborné vzdělání

 • Akreditovaný interní profesionální kouč a týmový kouč, Koučink Centrum
 • Certifikovaný výcvik motivačních map, Innergy
 • Certifikovaný výcvik mentorinku, Centrum dohody
 • CLIL, NIDV
 • Strategický leadership, NIDV
 • Studium pro ředitele škol, NIDV
 • Základní výcvik interkulturní mediace PedF UK

Vybraná publikační činnost

 • SVOBODOVÁ, Zuzana, 2021. Konflikty ve škole: od prevence k řešení. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-154-4.
 • TROJANOVÁ, Irena a Zuzana SVOBODOVÁ, 2021. Krize jako příležitost (a nejen ve školství). Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-215-2
 • TROJANOVÁ, Irena – SVOBODOVÁ, Zuzana. Efektivní porady. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 134 s. ISBN 978-80-7598-939-0
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9233-1661
 • Publikace v Řízení školy: https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/autor/zuzana-svobodova