Etický kodex

Zuzana SvobodováNovinky

Dnes Vás chceme informovat o důležitém milníku, kterého jsme společně dosáhli. Naše škola včera na schůzce se zástupci rodičů jednotlivých tříd zveřejnila svůj nový etický kodex, dokument, který nám všem umožňuje sdílet společné hodnoty a zásady, kterými se řídíme. Kodex byl vytvořen a vypracován s účastí všech našich zaměstnanců a studentů a jeho příprava trvala celý loňský školní rok.  Celý proces byl pro nás skvělou příležitostí diskutovat o tom, co je pro nás nejdůležitější. Naše společné hodnoty, jako jsou porozumění, vzájemný respekt, otevřenost a zodpovědnost byly zakomponovány do tohoto dokumentu.

Tím, že jsme společně pracovali na vytvoření Etického kodexu, jsme také ukázali našim studentům důležitost etiky a morálního chování ve vzdělávání. Chceme, aby naše škola byla místem, kde se každý cítí vítán a respektován. Kodex nám  tak poskytuje společný rámec pro chování a komunikaci a slouží jako připomínka našich společných hodnot. Věříme, že  nám pomůže vytvořit prostředí, ve kterém se studenti mohou rozvíjet nejen vědomostně, ale také jako dobří lidé.

Etický kodex najdete v části „Dokumenty ke stažení“ a brzy se objeví i na nástěnkách na chodbách školy.