Samostatný výjezd septimy

Zuzana Svobodovázahraniční pobyty - rubrika

Příprava a realizace samostatného výjezdu v septimě představuje inovativní přístup ke vzdělávání, který umožní studentům plánovat, organizovat a realizovat vlastní zahraniční projekt. Cílem je rozvoj kompetencí a dovedností, které jsou klíčové pro další osobní, studijní i pracovní aktivity. Studenti budou moci projevit kreativitu, samostatnost a týmovou spolupráci při plánování a provedení svého projektu. Připraví se tak také na řízení dlouhodobého projektu, kterým je v následujícím ročníku maturitní ples.

Studenti budou mít svobodu vybrat si téma a cílovou destinaci, naplánují si rozpočet, harmonogram, dopravu, program – tj. naprosto vše.

Pedagogičtí pracovníci je budou pouze podporovat a pomáhat jim řešit případná problematická místa.

Septima 2022/23 navštívila v rámci svého samostatného výjezdu Slovinsko. Destinace se nicméně několikrát v průběhu plánování změnila, vyvíjel se i dopravní prostředek – od letenek až po autobus. Nakonec se vše zdařilo!

Informace, fotografie a články z loňského výjezdu jsou k dispozici na  sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM je paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)