Dresden: Bertolt Brecht Gymnasium

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

Der Mensch im Mittelpunkt

Tento projekt realizujeme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti od školního roku 2016/17. Jedná se projekt, který je určen pro tercii našeho gymnázia.  V tomto školním roce se projekt zaměřuje na „člověka v centru dění„, což  umožní studentům prozkoumat umělecké výrazy spojené s lidským životem, emocemi a zkušenostmi a zároveň fyzickou schránku lidské bytosti. Pro tento účel využijeme ojedinělé Hygiene Museum Dresden, které v České republice nemá obdoby a zároveň množství uměleckých galerií, které Drážďany nabízí. Fyzické tělo a jeho umělecké ztvárnění je východiskem pro konkrétní práci v projektu a projektové aktivity.

Gymnázium Bertolta Brechta se nachází v Drážďanech, tj. velmi  blízko ČR a s velmi dobrým dopravním spojením, tudíž je svou polohou ideální pro vzájemné výměnné pobyty a projekty a případné další neformální návštěvy studentů.

Webové stránky gymnázia: http://bebe-dresden.de/
Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)