Frankfurt: Anna-Schmidt-Schule

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

Tvoříme synergie / Synergien schaffen

Projekt s gymnáziem Anna Schmidt Schule realizujeme jako nový projekt od školního roku 2022/2023. Projekt byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Jedná se projekt, který je určen pro sekundu našeho gymnázia a je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností a zároveň na oblast přírodních věd. Německá škola je totiž tvz. MINT přátelskou školou a podporuje koncept přírodních věd, který je v ČR známý pod zkratkou STEM: přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering) a matematika (Matematics). Cílem projektu je  inspirovat a podpořit budoucí generaci v oblasti vědeckého a technologického výzkumu a nadchnout je včas pro tuto oblast. Program nabízí studentům příležitost zkoumat fascinující svět STEM disciplín prostřednictvím spolupráce se svými vrstevníky z německé školy.

Frankfurt je páté největší německé město a je velmi známé i z hlediska businessu a finančních center, je domovem několika významných bank a finančních institucí, což mu vyneslo přezdívku „Bankfurt.“ Město je centrem evropských finančních operací a nabízí mladým lidem mnoho příležitostí pro kariérní růst v oblasti financí, podnikání a technologie. Pro mladou generaci, která je nadšená technologiemi a inovacemi, nabízí Frankfurt mnoho technologických start-upů, coworkingových prostor a akcelerátorů. Město je na vzestupu jako technologické centrum a je známo pro své podnikatelské ekosystémy. Frankfurt nabízí také mnoho parků, cyklostezek a rekreačních oblastí, například Palmengarten nebo procházka podél řeky Mohan.

● Webové stránky gymnázia: https://www.anna-schmidt-schule.de/
● Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)