Montessori škola v polském Opolí

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

Entdecke die Natur,entdecke das Leben

Projekt s názvem “ Objev přírodu, objev život” se zrodil z nově navázané spolupráce mezi Gymnáziem Thomase Manna a bilingvní Montessori školou v polském Opolí založenou sdružením Pro Libertis Silesia. Naše partnerská škola, stejně jako Gymnázium Thomase Manna úzce spolupracuje s německou menšinou a klade si za cíl nadstandardní vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Společným jmenovatelem obou škol je němčina jako cizí jazyk a snaha rozvíjet jazykové schopnosti studentů. Z vzájemných sympatií a společných hodnot vzešla myšlenka realizovat výměnný pobyt pro naše nejmladší studenty právě se školou, jejíž studenti mluví německy, ale nejsou rodilými mluvčími tohoto jazyka. Věříme, že tento fakt usnadní komunikaci a odbourá případný strach studentů používat cizí jazyk.

Společný projekt je zaměřen na přírodu, přírodní vědy, životní prostředí.

Škola, jejímž zřizovatelem je spolek Pro Libetis Silesiae, se nachází Opolí, v Horním Slezsku,oblasti známe svou rozmanitostí, krásnou přírodou a bohatou historií. Město Opolí je centrem německé menšiny v Polsku, která zahrnuje přibližně 10% obyvatel z regionu.

Webové stránky školy: https://montessori-opole.eu/

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)