Neumark Willibald-Gluck Gymnasium

Ladislav Liška zahraniční pobyty - rubrika

Begegnung der jungen Forscher

Projekt s gymnáziem WGG realizujeme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti od školního roku 2014/15. Jedná se projekt, který je určen pro primu našeho gymnázia a je zaměřen na získání prvních kontaktů v sousední zemi.  V letech 2019-2022 jsme realizovali společný projekt Erasmus, nicméně v období covidu byly společné aktivity v podstatě přerušeny a fyzická setkání nemožná. V roce 2023 došlo k restartu aktivit a společnému setkání v Plzni, pro školní rok 2023/24 ještě jednáme o podobě našeho projektu.

Zaměření projektu: “science”, tj. předměty tzv. STEM konceptu (nebo-li německého MINT) : přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering) a matematika
(Matematics).

Gymnázium se nachází v malé městě Neumarkt v blízkosti Regensburgu a Norimberku, tudíž je svou polohou ideální pro kratší výměnné pobyty a případné další návštěvy studentů.

Webové stránky gymnázia: http://www.wgg-neumarkt.de/
Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)