Hamburg: Gymnasium Dörpsweg Hamburg

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

War Chronicles: Cesty konfliktů 20. století

Spolupráce se školou Gymnasium Dörpsweg Hamburg je pro GTM ve školním roce 2023/24
zcela nová. O podporu projektu budeme tradičně žádat  Česko-německý fond budoucnosti. Projekt je určen pro první ročník čtyřletého gymnázia a je zaměřen na navázání kontaktů a rozvoj komunikace v angličtině nebo němčině. První setkání studentů proběhne na jaře roku 2024 v Praze, po něm bude následovat výměnný pobyt Hamburku. Výměnný pobyt s názvem „War Chronicles: Cesty konfliktů 20. století“ je pro studenty 1. ročníku čtyřletého Gymnázia Thomase Manna a Gymnázia Hamburg Dörpsweg  vzrušujícím projektem, který spojí historickou výuku a mezikulturní zážitek. Tento projekt umožní studentům lépe porozumět historii Evropy, válečným konfliktům na jejím území a vývoji lidských práv.

Webové stránky gymnázia: https://gd.hamburg.de/

Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)