Hamburg: Immanuel Kant Gymnasium

Ladislav Liškazahraniční pobyty - rubrika

Karriere Check

Hamburk je druhé největší německé město a je dynamickým obchodním a kulturním centrem Německa. Nachází se na břehu řeky Labe a nabízí jedinečnou kombinaci moderního urbanismu a historického šarmu. Město je také domovem mnoha mezinárodních firem a organizací, což ho činí ideálním místem pro studenty, kteří chtějí získat cenné pracovní zkušenosti.

Tento projekt realizujeme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti od školního roku 2008/2009. Jedná se projekt, který je určen pro sextu našeho gymnázia a je zaměřen na získání pracovní zkušenosti v německých společnostech. Naši studenti vyjíždí na 14 denní pracovní stáž do Hamburku, kde bydlí v rodinách svých výměnných partnerů a kromě pracovního vytížení se účastní společně i řady kulturních a společenských projektových aktivit. Němečtí studenti poté realizují 14 denní sociální praktikum v Praze.

Webové stránky gymnázia: http://immanuel-kant-gymnasium.de
Webové stránky Fondu: www.fb.cz

Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu a ze společných akcí jsou k dispozici na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)