Prima: Bavorský les

Zuzana Svobodovázahraniční pobyty - rubrika

Grünes Abenteuer v Bavorském lese

Projekt „Grünes Abenteuer“ je navržen tak, aby přivedl primu na cestu do srdce Bavorského lesa, kde budou moci objevit bohatství přírody, lesní ekosystémy a ochranu životního prostředí. Během tohoto pobytu budou studenti zapojeni do různých aktivit a her, které je přiblíží k přírodě a naučí je důležitosti zachování životního prostředí. Telefony a moderní technologie necháme tentokrát stranou a zaměříme se na čistou přírodu. Vše bude probíhat samozřejmě v němčině.

Rámcový program pobytu:

Lesní procházky a pozorování přírody:  Studenti budou moci prozkoumat Bavorský les během lesních procházek a pozorování divokých zvířat a rostlin. Budou se učit rozpoznávat různé druhy stromů a ptáků.

Ekologické hry a aktivity: Němečtí lektoři se postarají o ekologické hry a aktivity, které zlepší povědomí studentů o životním prostředí a ukážou jim, jak mohou přispět k ochraně přírody.

Výuka o ekosystému: Němečtí lektoři poskytnou studentům informace o specifickém ekosystému Bavorského lesa, s důrazem na důležitost biodiverzity a ochrany.

Spojení přírody, německého jazyka a školního výletu bude jedinečným zakončením školního roku 2023/24!

Informace, fotografie a články z předchozích návštěv Bavorského lesa jsou k dispozici na sociálních sítích.
Kontaktní osobou pro zahraniční spolupráci na GTM je paní Pavla Petrova (petrova@gtmskola.cz)